Leuven

Nachtzorg is belangrijk voor zorgbehoevende personen zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Voor mantelzorgers geeft de ondersteuning ’s nachts de nodige adempauze omde zorg langer en verder te dragen. Een paar nachten rustig kunnen slapen kan voor hen het verschil maken om de batterijen weer op te laden. Voor alleenwonende personen is nachtzorg vaak een ontbrekende schakel in de zorg.

We willen die nachtzorg aanbieden die het meest aansluit bij de behoeften van de zorgbehoevende en de mantelzorgers. Afhankelijk van de thuissituatie en van de mogelijkheden van de zorgvrager en de mantelzorgers kan beroep gedaan worden op nachtoppas door een vrijwilligers of nachtzorg door een verzorgende.

Bij nachtoppas slaapt de vrijwilliger in principe, maar kan enkele keren wakker gemaakt worden of een toezicht doen. Het accent ligt hier vooral op sociale aanwezigheid en veiligheid.

Bij nachtzorg blijft de verzorgende de ganse nacht wakker om te waken. Wanneer er verzorgende handelingen nodig zijn (oa hygiënische zorg, ochtendtoilet, toezicht incontinentie,…), wordt per definitie een verzorgende ingezet.


 


Nachtoppas door een dienst voor oppashulp

Een vrijwilliger komt 's nachts bij u thuis.


CM-Oppas aan huis

Telefoonnummer: 016/35 95 05

Mail: zorglijn.leuven@cm.be


Dienst voor oppashulp Socialistische Mutualiteit Brabant

Telefoonnummer: 078 15 60 30

Mail: vrijwilligers@fsmb.be


Seniorama Oppasdienst

Telefoonnummer: 016/58.16.18

Mail: lesley@seniorama.be


Nachtzorg door een dienst voor gezinszorg

Een gediplomeerde verzorgende komt 's nachts bij u thuis.


Landelijke Thuiszorg

Telefoonnummer: 016 24 20 93

Mail: nachtzorg.vlaamsbrabant@ons.be


Familiehulp

Telefoonnummer: 016 29 81 30

Mail: leuven@familiehulp.be


Thuishulp Socialistische Mutualiteit

Telefoonnummer: 016 24 20 93

Mail: nachtzorg.vlaamsbrabant@ons.be


Zorg Leuven

Telefoonnummer: 016 55 55 55

Mail:  aanvraag@zorgleuven.be


OCMW Keerbergen

Telefoonnummer:  016 24 20 93

Mail: nachtzorg.vlaamsbrabant@ons.be


OCMW Tremelo

Telefoonnummer:  016 24 20 93

Mail: nachtzorg.vlaamsbrabant@ons.be