Aanbod

Iedere dienst heeft zijn eigen unieke werking maar we kunnen wel volgende kernpunten opsommen:

  • Bij nachtoppas slaapt de vrijwilliger in principe, maar kan enkele keren wakker gemaakt worden of een toezicht doen. Het accent ligt hier vooral op sociale aanwezigheid en veiligheid.
  • Bij nachtzorg blijft de verzorgende de ganse nacht wakker om te waken. Wanneer er verzorgende handelingen nodig zijn (oa hygiënische zorg, ochtendtoilet, toezicht incontinentie,…), wordt per definitie een verzorgende ingezet.
  • De hulpverlening wordt uitgevoerd tussen 22u en 7u. Bij nachtoppas door vrijwilligers kan van deze uren afgeweken worden. Een nacht is echter ondeelbaar. U kan dus geen beroep doen op nachtzorg voor minder dan 9 uren.    
  • U kan maximum 3 nachten per week beroep doen op nachtzorg. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden wijken wij hiervan af. U kan dit bespreken met de coördinator.
  • Steeds dezelfde hulpverlener inschakelen zal niet altijd mogelijk zijn. We streven er echter wel naar om het aantal verschillende hulpverleners te beperken.
  • Bij ziekte van een geplande hulpverlener streven wij ernaar om hierin vervanging te voorzien. We kunnen dit echter niet in elk geval garanderen.
  • Wijzigingen in de hulpverlening worden u meegedeeld zodra ze gekend zijn.
  • Verpleegkundige zorgen mogen door onze verzorgenden niet uitgevoerd worden. Medicatietoezicht mag enkel bij aanwezigheid van een medicatieattest, ondertekend door een dokter.
  • Nachtzorg is geen crisishulp.