Aanvraag indienen

U kan een aanvraag telefonisch of via email indienen bij de betreffende dienst. Zie pagina met de contactgegevens.

Wanneer er verzorgende handelingen nodig zijn (hygiënische zorg, intiem toilet, ochtendtoilet, toezicht incontinentie,…) of het gebruik van grote hulpmiddelen (oa tillift) nodig neemt u best contact op met een dienst voor gezinszorg. Ook voor nachtzorg in een palliatieve situatie neemt u contact op met een  dienst voor gezinszorg.


De coördinator van de betreffende dienst bekijkt of uw aanvraag in aanmerking komt.


Indien de nachtzorg wordt aangeboden door een dienst voor gezinszorg, wordt een huisbezoek ingepland. Op zo’n huisbezoek wordt er toelichting gegevens over de dienstverlening en wordt de aanvraag besproken. Volgende gegevens worden opgevraagd tijdens het huisbezoek (deze zijn nodig om het dossier aan te maken):

  • Bewijs van inkomsten van de zorgbehoevende en zijn partner (pensioenuittreksel, belastingbrief,..)
  • Attest invaliditeit (indien van toepassing)
  • Klever mutualiteit van de zorgbehoevende en zijn partner
  • Rijksregisternummer