Voorwaarden

Iedereen met een zorgbehoefte, ongeacht de leeftijd, kan beroep doen op Nachtzorg.


Prioriteit wordt gegeven aan deze doelgroepen:

  • Zwaar zorgbehoevenden met een langdurige chronische aandoening.
  • Personen in een palliatieve situatie.
  • Personen met dementie.
  • Personen met een handicap
  • Personen met een psychische problematiek


Nachtzorg is er ook voor de mantelzorgers. Zij dragen soms langdurig de zorg en hebben rustpunten en adempauzes nodig om dit te kunnen volhouden.


Af en toe beroep kunnen doen op nachtzorg en een nacht kunnen doorslapen of ontspanning kunnen nemen, kan hen hierbij helpen