Aanbod

Hulpverlening is een ruim begrip. Nachthotel of thuiszorg? Wat mag ik verwachten van verzorgenden, vrijwilligers of verpleegkundigen in het kader van nachtzorg? Afhankelijk van de zorgsituatie kan de hulpverlening door verzorgenden en/of vrijwilligers uitgevoerd worden. Voor dringende, onverwachte verpleegkundige taken wordt de nachtverpleegkundige opgeroepen.

Hulpverlening thuis betekent:

 •  De verzorgende of vrijwilliger komt bij u thuis. Tijdens de nacht worden de nodige zorgen en aandacht gegeven.
 •  De zorgbehoevende en mantelzorger(s) weten zich omringd door zorgbekwame personen, een rustpunt in moeilijke tijden.
 •  Indien nodig roepen onze medewerkers een verpleegkundige stand-by op, om dringende onverwachte verpleegkundige zorgen te verstrekken.

De hulpverlening thuis wordt door vrijwilligers, verzorgenden of verpleegkundigen ondersteund:

Verzorgenden

 • Na een theoretische opleiding en praktijkstages beschikken de polyvalent verzorgenden over specifieke vaardigheden en deskundigheid.
 • De hygiënische zorgen en ondersteuning van mantelzorger en zorgbehoevenden behoren tot hun kerntaken.

Vrijwilligers

 • De vrijwilligers bezitten een rijke praktische ervaring; vaak hebben ze reeds een lange loopbaan als vrijwilliger overdag achter de rug of waren ze beroepsmatig actief in een zorgberoep of hebben ze ervaring als ex-mantelzorger. 
 • De vrijwilligers hebben bij de mutualiteit van een korte opleiding genoten voor zij aan de slag gaan bij nachtzorg.  De voornaamste taak bestaat uit  "waken bij" de zorgbehoevende.

Verpleegkundigen

 Zo nodig zullen onze medewerkers  verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis Antwerpen oproepen om dringende, éénmalige verpleegkundige zorgen te verstrekken.  Dit in overleg met  het team thuisverpleging die u overdag helpen.

Het nachthotel

Soms is verzorging thuis niet de oplossing om echt tot rust te komen.  We denken bv. aan zorgbehoevenden die zich 's nachts onrustig gedragen.  Zelfs de aanwezigheid van hulpverleners tijdens de nacht biedt hier geen soelaas.

Indien verplaatsing van de  zorgbehoevende mogelijk is, kan de nacht doorgebracht worden in een nachthotel: de zorgbehoevende krijgt de nodige zorgen (verzorging, ochtendtoilet, ontbijt,...). Overdag is hij/zij gewoon thuis en kan de mantelzorger er uitgeslapen weer tegenaan.

Het  vervoer naar het nachthotel is niet in de basisprijs inbegrepen.  Het vervoer wordt door de mantelzorger(s) of door het nachthotel geregeld. Mogelijk kan er samengewerkt worden met de Minder Mobile Centrale, taxibedrijven,...

Goede afspraken maken goede vrienden:

     Wat kunnen wij niet bieden of garanderen?

 • Steeds dezelfde hulpverlener is niet mogelijk. Er wordt getracht het aantal hulpverleners per zorgbehoevende te beperkten.
 • Steeds hulp op hetzelfde tijdstip (bv. elke dinsdagnacht) wordt in de mate van het mogelijke ingepland maar is niet steeds realiseerbaar.
 • Bij plotse ziekte van een hulpverlener doen wij ons uiterste best om een vervanging te voorzien.
 • Planningen op lange termijn zijn niet altijd realiseerbaar.

     De eerste nacht, of een nieuwe hulpverlener?

 • Geef een bondige uitleg over de thuissituatie : Gewoonten zorgbehoevende, zorgbehoefte, verzorging,...
 • Maak de hulpverlener wegwijs in de woning : waar is de telefoon, verblijfplaats hulpverlener op rustige momenten,...
 • Hoe verloopt de communicatie met andere hulpverleners? Is er een communicatieschrift, backup telefoonnummers mantelzorg,...