Kostprijs

Betaalbare hulpverlening... een streefdoel op zich. Dankzij de subsidiëring van het Vlaamse Gewest en de provincie Antwerpen kunnen we het prijskaartje voor nachtzorg aanvaardbaar houden.


Nachtzorg thuis door verzorgenden (erkende diensten gezinszorg)

  •     € 36,00 per nacht


Nachtzorg thuis door vrijwilligers (erkende diensten oppashulp)

  •     € 25.2 per nacht van 22.00u tot 7.00u. Indien langer hulp, dan wordt er € 2.8 extra per uur aangerekend met een maximum van 12 uur.


Verblijf in een Nachthotel

  •    Basisprijs €36,00 per nacht

              Ochtendtoilet, ontbijt en andere faciliteiten zijn af te spreken.
              Avondmaaltijd kan u verkrijgen mits een extra vergoeding.
              Vervoersonkosten zijn niet inbegrepen, de woon-zorg-centra begeleiden u hier in.


Hulpverlening Verpleegkundigen Wit-Gele Kruis Antwerpen vzw

  • Dringende verpleegkundige zorgen, uitgevoerd door oproepbare verpleegkundigen, worden gratis verstrekt. Wanneer onze medewerkers zien dat er dringende verpleegkundige zorgen nodig zijn, kunnen zij een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis oproepen.


 U betaalt nooit aan de hulpverlener zelf! Elke maand ontvangt u een gedetailleerde factuur. Via de bijgevoegde overschrijving kan deze makkelijk voldaan worden. De vrijwilligersorganisaties factureren rechtstreeks aan de cliënt en niet via Nachtzorg. U kan dus mogelijks meerdere facturen ontvangen voor dezelfde maand hulpverlening.


Tussenkomst ziekenfonds.

  •  Informeer u bij uw ziekenfonds welke tussenkomst zij geven of welke andere terugbetalingen mogelijk zijn. Eventueel kunnen zij beroep doen op hun sociaal fonds.
  •  Vermeld duidelijk of u nachtzorg thuis kreeg, of dat u in een nachthotel verbleef.