Nachtzorg aanvragen

Uzelf of een familielid bevinden zich in een zorgbehoevende situatie. Nachtzorg is een mogelijke oplossing voor u.


Hoe moet het nu verder? Welke stappen kan u best ondernemen?


 De aanvraag tot Nachtzorg zelf kan u telefonisch of via mail indienen bij uw regio. Volgende stappen worden doorlopen:


Tijdens het eerste contact wordt bekeken of we u kunnen helpen. Indien mogelijk wordt bekeken of direct opstarten van de Nachtzorg een mogelijkheid is.  U wordt steeds op de hoogte gebracht of we kunnen helpen en wanneer.  Een huisbezoek voor de effectieve opstart van de hulp, is noodzakelijk. Zo kunnen we beter de situatie inschatten, en een persoonlijk contact geeft net dat beetje meer.   Tijdens het huisbezoek worden volgende items in detail behandeld:


             Wat mogen we verwachten, wat zeker niet ?

             Hoe verloopt de praktische werking (regeling uren, betalingen,...) ?

             Wie van de mantelzorgers is 's nachts beschikbaar ?

             Welke hulpverleners komen aan huis ?

             Wanneer start de eerste hulpverlening ?

             Hoe ziet de verdere planning er uit ?

             Wat bij problemen ?


    Volgende gegevens worden bij het huisbezoek opgevraagd:


             Bewijs van inkomsten zorgbehoevende (pensioenuittreksel, bankuittreksel, belastingsbrief,...)

             Attest van min. 66% invaliditeit (indien van toepassing)

             Klever van de mutualiteit van alle gezinsleden
    De inkomstenbewijzen en het attest van invaliditeit worden meegenomen door de co√∂rdinator Nachtzorg. Na het maken van een kopie worden de originelen terug bezorgd aan de zorgbehoevende of de familie. U mag steeds zelf een duplicaat ter beschikking stellen, indien dit kan.


    Eenmaal de hulp opgestart is wordt wekelijks de planning opgemaakt en doorgegeven.