Tussenkomt mutualiteitenOm een tussenkomst te bekomen op het factuur van Nachtzorg gelden voor de diverse mutualiteiten andere regels.

Gelieve u hiervoor te wenden tot uw eigen mutualiteit .