Voorwaarden

Iedereen kan contact opnemen met Nachtzorg (cliënt, familielid, buur, vriend, doorverwijzer, …) zelfs al voldoet u niet  aan volgende richtlijnen. Indien uw aanvraag niet opgenomen wordt in dit initiatief, wordt deze wel geregistreerd. Misschien kan een ander initiatief u helpen?


Wie kan een beroep op nachtzorg doen?  En aspecten van de werking...

  • Zorgbehoevenden, wonend in de provincie Antwerpen.
  • De zorgbehoevende bevindt zich in een palliatieve situatie OF lijdt aan een vorm van dementie OF is chronisch ziek.
  • De hulpverlening kan thuis door verzorgenden of vrijwilligers uitgevoerd worden.
  • Dringende verpleegkundige taken worden opgenomen in samenwerking met het Wit-Gele Kruis.
  • De nacht begint om 22.00u. en eindigt om 07.00u.  Op vraag kunnen er ook nachten van 12u gepresteerd worden (vb van 20 tot 8u of van 21 tot 9u).  Deze extra uren zijn  enkel met vrijwilligers mogelijk.
  • Nachtzorg streeft ernaar om gemiddeld twee à drie nachten per week hulp te bieden, afhankelijk van de mogelijkheden.
  • De zorgbehoevende of zijn familie betalen € 36 per nacht voor de wakende nachtzorg. 
  • 24 op 24 u (ook in het weekend) is er permanentie gewaarborgd door de wachtdienst van het Wit-Gele Kruis.  U komt na 17u en in het weekend met hen in contact via het nummer 014/24 41 06.  Bij voorkeur meldt u wijzigingen tijdens de kantooruren.
  • We raden u aan uw huisarts en andere zorgverleners op de hoogte te brengen dat u gebruik maakt van Nachtzorg.
  • Eén van de coördinatoren komt vooraf steeds op huisbezoek.